ROT-avdraget är till för alla privatpersoner som äger sin egen bostad. ROT står för reparation, ombyggnad och tillbyggnad. När du behöver anlita någon tjänst inom något av dessa områden har du som är privatperson möjligheten att få göra ett skatteavdrag på din inkomstskatt som allra mest 1/3 av summan, baserat på hela kostnaden under ett kalenderår och som mest 50.000 SEK. ROT-avdraget gäller inte införskaffandet av material, endast tjänsterna.

Villkor för dig – ROT-avdraget

För att du ska få göra ett ROT-avdrag ställs det några krav på dig som privatperson.

De är:

Vi uppfyller alla villkor för ROT-avdrag

Företaget som du anlitar måste också uppfylla alla villkor för ROT-avdrag, och det gör vi. Du kan vara trygg med att vi uppfyller allt som krävs för att du ska kunna gör ett ROT-avdrag.

De villkoren är: